VELKOMMEN

nyheter

om foreningen

aktiviteter

sopp

nyttevekst

oppskrifter

markedsplassen

ut i verden

arkiv

E-post

HSNF på Facebook


OM FORENINGEN


Haugaland sopp- og nyttevekstforening, stiftet i 1981, er en liten, men aktiv forening med rundt 95 medlemmer. Medlemskap er åpent for alle interesserte. Som medlem i HSNF blir du samtidig medlem i Norges sopp- og nyttevekstforbund. Du mottar informasjon om lokallagets aktiviteter og nasjonalforbundets tidsskriftet Sopp og nyttevekster som kommer ut fire ganger i året. Hefter har mange interessante artikler, oppskrifter og idéer. Årskontingenten for 2017 er kr 400 for hovedmedlemmer (med tidsskrift) og kr 100 for husstandsmedlemmer (uten tidsskrift). Du kan melde deg inn ved å fylle ut innmeldingsskjemaet på NSNFs medlemssiden -- husk å oppgi Haugaland som tilknyttet medlemsforening, da blir dine medlemsinformasjon sendt til styret her. Du kan også ta kontakt med et av foreningens styremedlemmer (nedenfor).

Våren er tida for grønne vekster. Om høsten går det mest i sopp. Vi arrangerer medlemsmøter, kurs/studiesirkler, turer, fester og gratis soppkontroller i soppsesongen. Foreningen har urtehage på Hemmingstad kultursenter. I det sørøstre hjørnet finner du hagen, et lunt sted med benk for den som ville sitte ned. Her er det dugnad og urtevandringer i sesongen. Er du glad i å ferdes i skog og mark? Liker du å sanke av naturens spiskammers? Bli med! Ta med venner og kjente!

Foreningens statutter 2018

Velkommenbrev til nye medlemmer i HSNF


Styret for 2018

Leder Jostein Jektnes tel: 971 91 021; E-post
Sekretær Ingebjørg Stene Jacobsen tel: 908 65 917; E-post
Studieleder Sissel Iversen tel: 475 00 957; E-post
Styremedlem Helge Aksdal tel: 416 29 340; E-post
Styremedlem Lishild Nesheim tel: 924 27 277; E-post
Varamedlem Sigrid Marud Lauridsen tel: 977 46 694; E-post

Postadresse for 2018: Haugaland sopp- og nyttevekstforening, c/o Jostein Jektnes, Valdresvegen 12, 5515 Haugesund

E-post adresse: post@hausony.com

WWW-URL: http://hausony.com

Facebook: Haugaland sopp- og nytteveksforening

Sist oppdatert 2018.03.23. Webredaktør WH Hubbard