HØSTENS PROGRAM
2005

 

DAG

TID

MØTESTED

ARRANGEMENT

ANNEN

 INFO

MØTE

ANSVARLIG

/soppkontrollør

Tirsdag

30.august

18.00

 

v/trollet i Djupadalen

Sopptur

i Djupadalen

Individuell soppsanking.  Muligheter for å få soppen kontrollert på slutten av turen.

 

Lishild Nesheim

Lørdag

3.

september

12.00

 

v/trollet i Djupadalen

Sopptur

 i Djupadalen

 

Individuell innsamling av sopp, samt sanking til sopputstillingen på søndag.

Marit Lundegaard 

&

Gunnbjørg Lomeland

Søndag

4. september

 

 

Djupadalen  v/HIL-hytta

FRILUFT-LIVETS DAG

et  fellesar-rangement

Her vil vi bidra med en stor sopputstilling,

soppkontroll og salg av soppsuppe

Sidsel Edland Eide

&

Gunnbjørg Lomeland

Søndag

11. september

12.00 til

16.00

 

Dokken  på ”Bakarøynå”

 

(Karmsund folkemuseum)

 

Kulturmin-nedagen

 

”Fra slegge til mus”

Stort familiearrangement i dokken.

Vi bidrar med soppkontroll, sopp-prat, soppsuppe, salg av brød fra vedoppvarmet bakerovn

 

Soppkontrollør:

 

Lishild Nesheim

tirsdag

13.

september

17.00

SØ P- plass på Flotmyr

 

 

Sopptur

vi ser soppterrenget litt an.

Turen går kanskje til Vats/Knapphus el.

Håvik – Snurrevaden.

 

 

Sidsel Edland Eide

Lørdag

24.

september

10.00

SØ P- plass på Flotmyr

Ev.

P-plass v/ bomstasjonen

 

Sopptur

på Bømlo

OBS

Ta vare på bomkvitteringen og få den refundert av Gro Hetland

 

Gro Hetland

Lørdag

8.

oktober

11.00

SØ P- plass på Flotmyr

Sopptur

 

Turen går kanskje til Hest eller Karmøy

Gunbjørg Lomeland

Lørdag

5.

november

20.00

HIL-huset

Høstfest

 

En dugnadsfest som tidligere.

Nærmere info kommer.

 

Tirsdag

29. november

19.00

Hemmingstad kultursenter, peisestuen

Julemøte

Vent på nærmere info.

 

 
OBS ! Ved felleskjøring betaler passasjerene til sammen kr. 10 pr mil  til bilen