HSNF Styret for 2018 


Leder: Jostein Jektnes valgt for et år 

Studieleder: Sissel Iversen (2018)


Sekretær: Ingebjørg Stene Jacobsen (2018)


Styremedlem: Lishild Nesheim (2018)


Styremedlem: Helge Aksdal (2019)


Varamedlem: Sigrid Marud Lauridsen (2018)


Kasserer utenfor styret: 
Gudrun Aksdal


Revisor:
 Per Bjarne Myhre


Valgkomite:


Steinar Rundhaug (2018)


Eli Thorsen (2018)


20180322