HSNF Styret for 2017

Leder: Jostein Jektnes valgt for et år
Studieleder: Sissel Iversen (2018)
Sekretær: Ingebjørg Stene Jacobsen (2018)
Styremedlem: Lishild Nesheim (2017)
Styremedlem: Helge Aksdal (2018)
Varamedlem: Anita Sælevik (2017)
Varamedlem: Rimma Håheim (2018)

Kasserer utenfor styret:
Gudrun Aksdal

Revisor:
Per Bjarne Myhre

Valgkomite:
Steinar Rundhaug (2018)
Eli Thorsen Aijala (2017)