Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Styret i året 2016


Leder: Lishild Nesheim

Sekretær: Ingebjørg Stene Jacobsen

Studieleder: Gro Hetland

Styremedlem: Helge Aksdal

Styremedlem: Jostein Jektnes

1. vara: Anita Sælevik

2. vara: Gunnbjørg Lomeland

Regnskapsansvarlig: Gudrun Aksdal

Rivisor: Per Bjarne Myhre

Materialforvalter: Lishild Nesheim

Valgkomité: Steinar Rundhaug, Eli Thorsen Aijala


20170421, WH Hubbard