Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Styret i Året 2015


Leder: Lishild Nesheim (2015)

Sekretær: Ingebjørg Stene Jacobsen (2015)

Studieleder: Gro Hetland (2016)

Styremedlem: Eli Thorsen Aijala (2015)

Styremedlem: Anita Sælevik (2015)

1. vara: Helge Aksdal (2016)

2. vara: Berit Lund Jacobsen (2015)

Regnskapsansvarlig: Gudrun Aksdal

Rivisor: Per Bjarne Myhre

Materialforvalter: Lishild Nesheim

Valgkomité: Steinar Rundharg (2015-2016), Gudrun Aksdal (2015)


20160312, WH Hubbard