Styret for 2014

styreleder (på valg 2015) Hanna Elisa Rundhaug tel: 908 28 255; E-post
styremedlem (på valg 2015) Steinar Rundhaug tel: 480 53 368; E-post
styremedlem (på valg 2015) Berit Lund Jacobsen tel: 991 57 475; E-post
styremedlem (på valg 2016) Ingebjørg Stene Jacobsen tel: 908 65 917; E-post
styremedlem (på valg 2016) Lishild Nesheim tel: 924 27 277; E-post
styremedlem (på valg 2016) Anita Sælevik tel: 52 90 34 40; E-post
1. varamedlem (på valg 2016) Eli Thorsen Aijala tel: 906 48 243; E-post
2. varamedlem (på valg 2016) Gro Marie Hetland tel: 52 71 52 62; E-post

Postadresse for 2014: Haugaland sopp- og nyttevekstforening, c/o Hanna Elisa Rundhaug, Litlaskar 12, 5532 Haugesund

E-post adresse: post@hausony.com

WWW-URL: http://hausony.com

Facebook: Haugaland sopp- og nytteveksforening

Sist oppdatert 2014.10.30. Webredaktør WH Hubbard