Årsrapport 2013

Haugaland sopp- og nyttevekstforening

Styret 2013 har bestått av:

Leder Gudrun Aksdal

Kasserer Gudrun Aksdal

Styremedlem Barbro Kolbeinsen

Styremedlem Asbjørn Lie

Styremedlem Steinar Rundhaug

Styremedlem Hanna Elise Rundhaug

Styremedlem Berit Lund Jacobsen

Revisor Annlaug Fludal

Valgkomite Gro Marie Hetland, Sidsel Edland Eide og Per Bjarne Myre

Medlemstallet for 2013 er 78 hvorav 10 er husstandsmedlemmer

Det er avholdt 7 styremøter

Aktiviteter

Studiesirkel i nyttevekster 21. og 23. mai. 17 deltagere hadde 2 spennende dager. Første dagen holdt Gro Marie Hetland innlegg om spiselige urter fra naturen. Det ga inspirasjon til å gå ut å samle urter. Noen dro til Årabråt for å finne ramsløken, mens andre samla skvalderkål og brennenesle bak Vardafjell videregående. 2.dag hadde vi leid IOGT-huset hvor vi lagde mat av urtene. Det ble bl.a lagd paier, supper og salater. Tilbakemeldingen fra kursdeltagerene var positiv.

Vikingfestivalen på Bukkøy 6– 9. juni. Tradisjonen tro deltok vi her. Vår grønne suppe og ramsløksmør er populær. 

Urtehagen på Hemmingstad Kultursenter. Gunnbjørg har også dette året vært primus motor. I år ble det gjort en stor innsats for å få bukt med ugresset. Antall dugnader ?

Soppfest på vikingvis hos Sigrid Skeiseide 24.august. Det ble en fantastisk dag i strålende solskinn. Ettermiddagen ble benyttet til å sanke sopp som senere ble tilberedt som tilbehør til lammelår tilberedt i kokegrop. Sigrid sine lammelår tilberedt med urter er en smaksopplevelse. Hagen til Sigrid er spesiell der engler sammen med japanske lykter gir en helt egen atmosfære. Vi setter stor pris på Sigrids gjestfrihet.

Soppens dag/Friluftslivets dag 1.september. Som vanlig hadde vi stand ved O-hytta. Det er mye folk ute og mange kommer og besøker oss. Soppsuppa vår faller i smak, og sopputstillingen inspirerer til mange spørsmål. Vi hadde også soppkontroll. Soppens dag ble en våt fornøyelse, sammenhengende regn gjennom hele dagen. Det som berget oss som tilbrakte hele dagen ute var en stor solparasoll.

Soppturer med soppkontrollør. 

31.august. Vi gikk i Djupadalen. Hovedformålet denne dagen var å samle sopp til soppens dag. Til tross for lite sopp, fant vi litt av de mest vanlige sortene, så utstillingen til neste dag var i boks

Tur til Paddeveien. Her var vi 8-10 stk.

Sammen med Sveio hagelag dro vi til Tveitaskog, 10 -12 deltagere. Det ble funnet en del flotte kantareller

Hver søndag i september hadde vi soppkontroll. Oppmøte på kontrollene har vært dårlig

Høstfest 02.11. På grunn av få påmeldte fant styret det riktig å avlyse. Men stor takk til Gunnbjørg som på sparket påtok seg å holde festen privat. Det ble en koselig kveld.

Adventsmøte 3.desember i peisestuen på Hemmingstad Kultursenter. Her deltok Lishild Nesheim og fortalte om ”Krydder til jul”. De få som møtte koste seg med grøt, pepperkaker og gløgg. At så få møtte må været ta ansvar for. Det blåste full storm, og folk var blitt oppfordret til å holde seg hjemme

Foreningen er så heldig å ha 2 personer som har gjennomført kurs for utdannelse av lærere til ”kurs for soppsakskyndig”. Lishild Nesheim og Jostein Jektnes