Referat årsmøtet for Haugaland Sopp og Nyttevekst Forening 4. februar 2014


Sted: Hemmingstad kulturhus


Gjennomlesning av:

Årsberetning, ingen særskilte anmerkninger. Godkjent

Regnskap, varebeholdning var ikke oppdatert. Skal telles opp av materialforvalter, Gunnbjørg Lomeland.

Budsjett, ble ikke lagt fram for årsmøtet. Forslag som ble godkjent var at nytt styre legger budsjett for 2014.

Valg:

Innstillingene nedenfor ble godkjent enstemmig med akklamasjon

styreleder: Hanna Elise Rundhaug  - (på valg 2015)

styremedl.: Steinar Rundhaug – ( på valg 2015)

Berit Lund Jacobsen – (på valg 2015)

Ingebjørg Stene Jacobsen – ny ( på valg 2016)

Lishild Nesheim – ny (på valg 2016)

Anita Sælevik - ny (på valg 2016)

1.vara Eli Aijala - ny (på valg 2016)

2.vara: Gro Hetland - ny (evt. på valg 2016)


Ny valgkomite: Gudrun Aksdal, Asbjørn Lie og Barbro Kolbeinsen

Generell info:

Jostein Jektnes hadde foredrag om Høstsopptreff 2013. Mye nyttig og engasjerende informasjon.

Avtroppende styreleder ber nytt styre se på endringer i nettbank løsningen.

Lishild Neshim og Jostein Jektnes har i 2013 fullført kursinstruktørerkurset for soppsakkyndige.Referent:

Sidsel Edland Eide