Styret for 2012

Leder Gudrun Aksdal
Kasserer Per Bjarne Myhre
Styremedlem Barbro Kolbeinsen
Styremedlem Gro Marie Hetland
Styremedlem Sidsel Edland Eide
Styremedlem Asbjørn Lie

VALGKOMITE 2012


REVISOR 2012Oppdatert 2011-03-11/2014-04-01

tilbake til HSNF