Styret for 2011

Leder/Sekretær William H Hubbard - avgang av helsemessige grunner 24. august 2011
Kasserer Per Bjarne Myhre
Styremedlem Gerd Jorunn Christensen
Styremedlem Evy Kleppe Aanensen
Styremedlem Sidsel Edland Eide
Styremedlem Gro Marie Hetland

VALGKOMITE 2011

REVISOR 2011Oppdatert 2011-03-11/2014-04-01

tilbake til HSNF