Styret for 2010

Leder og materialforvalter Gunnbjørg Lomeland
Sekretær William H Hubbard
Kasserer Per Bjarne Myhre
Styremedlem Gerd Jorunn Christensen
Styremedlem Gudrun Aksdal
Styremedlem Evy Kleppe Aanensen

Valgkomité 2010

Wenche Lindvik

Sigrid Skeiseide

Ingebjørg Stene Jacobsen


Revisor 2010 - Elise Høyland


Oppdatert 2011-03-11. Tilbake til HSNF