Styret for 2008

Leder Gerd Jorunn Christensen
Kasserer Pr Bjarne Myhre
Sekretær Ingebjørg Stene Jacobsen
Materialforvalter Wenche Lindvik
Kursansvarlig Gunnbjørg Lomeland
Styremedlem Evy Aanesen

VALGKOMITE 2008

Helge Aksdal

Sigrid Skeiseide

Anne Brekken


REVISOR 2008 - Elise B HøylandOppdatert 2011-03-11/2014-04-01

tilbake til HSNF