Styret for 2007

Leder Gerd Jorunn Christensen
Kasserer Per Bjarne Myhre
Sekretær Ingebjørg Stene Jacobsen
Materialforvalter Wenche Lindvik
Styremedlem Erna Lindøe
Styremedlem Gunnbjørg Lomeland

VALGKOMITE 2007

Helge Aksdal

Anne Brekken

Sigrid Skeiseide


REVISOR 2007 - Helge Aksdal (i Helges fravær Gro Hetland)Oppdatert 2011-03-11/2014-04-01

tilbake til HSNF