Styret for 2006

Leder Gerd Jorunn Christensen
Kasserer/Sekretær Gro Marie Hetland
Styremedlem Sidsel Edland Eide
Styremedlem Erna Lindøe
Styremedlem Ingebjørg Stene Jacobsen
Styremedlem Wenche Lindvik

Varamedlem for 2006 sitter i valgkomiteen og bestemmes internt der.


VALGKOMITE 2006

Helge Aksdal

Tor David Danielsen

Anne Brekken


REVISOR 2006 - Tor David DanielsenOppdatert 2011-03-11/2014-04-01

tilbake til HSNF