Styret for 2003

Leder Gunnbjørg Lomeland
Kasserer/Sekretær Gro M Hetland
Styremedlem Gudrun Aksdal
Styremedlem Sidsel Edland Eide
Styremedlem Jostein Jektnes
Styremedlem Wenche Lindvik

Varamedlem for 2003 sitter i valgkomiteen og bestemmes internt der.


VALGKOMITE 2003

Helge Aksdal

Tor David Danielsen

Solbjørg Cecilia Grindheim


REVISOR 2003 - Gull-Britt MallaugOppdatert 2011-03-11/2014-04-01

tilbake til HSNF