Styret for 2002

Leder Gunnbjørg Lomeland
Kasserer/Sekretær Gro M Hetland
Styremedlem Anne Brekken
Styremedlem Sidsel Edland Eide
Styremedlem Gudrun Aksdal
Styremedlem Wenche Lindvik

VALGKOMITE 2002

Helge Aksdal

Tor David Danielsen

Solbjørg Cecilia Grindheim


REVISOR 2002 - Gull-Britt MallaugOppdatert 2011-03-11/2014-04-01

tilbake til HSNF