Styret for 2001

Leder Gunnbjørg Lomeland
Kasserer/Sekretær 2004 Gro M Hetland
Styremedlem Anne Brekken
Styremedlem Solbjørg Cecilia Grindheim
Styremedlem Gudrun Aksdal
Varamedlem Sidsel Edland Eide

VALGKOMITE 2001

Finn Hjelland

Tor David Danielsen

Sidsel Edland Eide


REVISOR 2001 - Gull-Britt MallaugOppdatert 2011-03-11/2014-04-01

tilbake til HSNF