Styret for 2000

Leder Gunnbjørg Lomeland
Kasserer/Sekretær 2004 Gro M Hetland
Styremedlem Anne Brekken
Styremedlem Solbjørg Sørensen
Styremedlem Marit Lundegaard
Varamedlem Gudrun Aksdal


VALGKOMITE 2000

Gudrun Aksdal

Randi Sandaa

Finn Hjelland


REVISOR 2000 - Gull-Britt MallaugOppdatert 2011-03-11/2014-04-01

tilbake til HSNF