Styret for 1999

Leder Erna Lindøe
Kasserer/Sekretær Gro M. Hetland
Styremedlem Anne Brekken
Styremedlem Marit Lundegaard
Styremedlem Gunnbjørg Lomeland


VALGKOMITE 1999

Gudrun Aksdal

Gunnbjørg Lomeland

Finn Hjelland


REVISOR 1999 - Gull-Britt MallaugOppdatert 2011-03-11/2014-04-01

tilbake til HSNF