Styret for 1998

Leder Erna Lindøe
Kasserer/Sekretær 2004 Gro M Hetland
Styremedlem Sidsel Edland Eidel
Styremedlem Gudrun Caspersen
Styremedlem Marit Lundegaard

VALGKOMITE 1998

Gudrun Aksdal

Gunnbjørg Lomeland

Berit Henriksen


REVISOR 1998 - Gull-Britt MallaugOppdatert 2011-03-11/2014-04-01

tilbake til HSNF