Studiesirkel 2017-18 etter HSNF soppsakkyndigkurs høsten 2017

Soppsakkyndigkurset legg eit grunnlag for utvida soppkunnskap, men for at dette skal «sitte», er det nødvendig med jamt arbeid gjennom dette året. Haugaland sopp- og nyttevekstforbund arrangerar derfor ein studiesirkel fram mot sommaren. Den er gratis for dei som har teke kurset.
Målet er å jobbe mot å ta soppsakkyndigeksamen hausten 2018.
Det er lagt opp til ein samling i månaden kor det minst er ein soppsakkyndig til stades.
Det blir forskjellig tema på samlingane slik at me kjem gjennom pensum.
Arbeidsforma er at deltakarane får eit tema for framlegg (td fluesoppar, røyrsoppar…) som eit utgangspunkt for samtale.
Du kan delta på studiesirkelen om du ikkje har tatt kurset; da blir studieavgift kr 500.

Møtestad: Singer Bernina Sysenter, Sørhauggt. 162 i Haugesund sentrum.
Tid: kl 18 – kl 21
Tirsdag 21.11.17 Håvik skole, Håvikvegen 45, Karmøy
Tirsdag 12.12.17 Singer Bernina Sysenter, Sørhauggt. 162
Tirsdag 09.01.18 Singer Bernina Sysenter, Sørhauggt. 162
Tirsdag 20.02.18 Singer Bernina Sysenter, Sørhauggt. 162 (Denne datoen er flytta frå 13/2 pga vinterferien.)
Tirsdag 13.03.18 Singer Bernina Sysenter, Sørhauggt. 162
Tirsdag 10.04.18 Singer Bernina Sysenter, Sørhauggt. 162


HSNF styret 20171101 (endret 20171125)